تجهیزات لباسشویی سفارش مشتریان اندونزیایی بدون مشکل تحویل داده شد

August 30, 2022
آخرین اخبار شرکت تجهیزات لباسشویی سفارش مشتریان اندونزیایی بدون مشکل تحویل داده شد

دستگاه بادی دمیده (2 ست)

دستگاه لکه بری (1 مجموعه)

دستگاه پرس اتوماتیک (1 مجموعه)

دیگ 3 کیلو وات (1 مجموعه)